g006000000115

Roxtec G instortframe met flens thermisch verzinkt

Bestel uw Roxtec G instortframe met flens thermisch verzinkt nu bij OKe-Online.nl voor een scherpe prijs.

Roxtec
1009255

Roxtec G002000000115 G2x1 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 1. Vulruimte per frame:60x120mm. Buitenafmeting:221x241mm
 
Roxtec
1009256

Roxtec G004000000115 G4x1 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 1. Vulruimte per frame:120x120mm. Buitenafmeting:280x241mm
 
Roxtec
1009257

Roxtec G004000000215 G4x2 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 2. Vulruimte per frame:120x120mm. Buitenafmeting:292x383mm
 
Roxtec
1009258

Roxtec G004000000315 G4x3 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 3. Vulruimte per frame:120x120mm. Buitenafmeting:292x514mm
 
Roxtec
1009259

Roxtec G004000000415 G4x4 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 4. Vulruimte per frame:120x120mm. Buitenafmeting:292x644mm
 
Roxtec
1009260

Roxtec G004000000515 G4x5 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 5. Vulruimte per frame:120x120mm. Buitenafmeting:292x775mm
 
Roxtec
1009261

Roxtec G004000000615 G4x6 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 6. Vulruimte per frame:120x120mm. Buitenafmeting:292x905mm
 
Roxtec
1009262

Roxtec G006000000115 G6x1 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 1. Vulruimte per frame:180x120mm. Buitenafmeting:338x241mm
 
Roxtec
1009263

Roxtec G006000000215 G6x2 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 2. Vulruimte per frame:180x120mm. Buitenafmeting:350x383mm
 
Roxtec
1009264

Roxtec G006000000315 G6x3 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 3. Vulruimte per frame:180x120mm. Buitenafmeting:350x514mm
 
Roxtec
1009265

Roxtec G006000000415 G6x4 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 4. Vulruimte per frame:180x120mm. Buitenafmeting:350x644mm
 
Roxtec
1009266

Roxtec G006000000515 G6x5 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 5. Vulruimte per frame:180x120mm. Buitenafmeting:350x775mm
 
Roxtec
1009267

Roxtec G006000000615 G6x6 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 5. Vulruimte per frame:180x120mm. Buitenafmeting:350x905mm
 
Roxtec
1009268

Roxtec G008000000115 G8x1 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 1. Vulruimte per frame:240x120mm. Buitenafmeting:398x241mm
 
Roxtec
1009269

Roxtec G008000000215 G8x2 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 2. Vulruimte per frame:240x120mm. Buitenafmeting:410x383mm
 
Roxtec
1009270

Roxtec G008000000315 G8x3 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 3. Vulruimte per frame:240x120mm. Buitenafmeting:410x514mm
 
Roxtec
1009271

Roxtec G008000000415 G8x4 frame met flens thermisch verzinkt

  ca. 2 werkdagen
 • Beschrijving
Aantal frames: 3. Vulruimte per frame:240x120mm. Buitenafmeting:410x644mm