Privacy

Privacyverklaring

OKe Online heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van OKe Online B.V. met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door OKe Online worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan OKe Online verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Hoe we uw informatie gebruiken
Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze websites, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om de door u bestelde producten te versturen naar het afleveradres. De informatie die wij via onze sites aan u vragen is niet meer dan dat wij absoluut  nodig hebben om uw bestelling en de eventuele correspondentie in goede banen te leiden. Statistieken over de sites kunnen worden gebruikt om ervaringen op de websites te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de websites - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. 
Wij gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Beveiliging van informatie
Wij treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Met wie kunt u contact opnemen
U kunt ons mailen op via de "Contact" pagina of een brief richten aan onderstaan